Manhua

Con mèo bất tử

Nội dung: Ban đầu tôi là đứa con của chính thức đền thờ trong năm của con hổ trong cõi bất tử. Kể từ khi tôi trải qua nỗi khổ, tôi phải xuống cõi trần tục để tìm kiếm một người có thể giúp tôi vượt qua những nỗi khổ bất tử để tiến lên… Đọc tiếp Con mèo bất tử